Skip to content

Polityka prywatności i RODO

Poniżej znajduje się dokument, który określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony (strony internetowej www.motoelblag.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.motoelblag.pl), jak również w innych przypadkach.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jarosław Wiktorski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moto Elbląg Sp. z o.o., Kazimierzowo 5B, 82-300 Elbląg, NIP 5783129711, REGON 369438124.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: jarek@motoelblag.pl. 

Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kontaktując się ze mną e-mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych, typu Messenger czy WhatsApp, przekazujesz mi swoje dane osobowe.

WPROWADZENIE

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jarosław Wiktorski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moto Elbląg Sp. z o.o., Kazimierzowo 5B, 82-300 Elbląg, NIP 5783129711, REGON 369438124.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony Moto Elbląg, dostępnej pod adresem www.motoelblag.pl i wszystkich jej rozszerzeń, w tym sklepu internetowego https://motoelblag.pl/.

Z KIM MOŻESZ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: jarek@motoelblag.pl.

CZY MUSISZ PODAĆ MI SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu realizacji określonego celu, np. pozostawienia komentarza, skontaktowania się ze mną poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mailowy czy złożenia zamówienia w Sklepie.

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY

Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili:

poprzez swoje działanie, np. klikniecie odpowiedniego przycisku w wiadomości, anulując  w ten sposób subskrypcje newslettera; samodzielne usunięcie swojego Konta w Sklepie, kontaktując się ze mną na podany wcześniej adres e-mail.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.

Pomimo cofnięcia przez Ciebie zgody, w określonych przypadkach, mogę dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych, istnieją dla mnie ważne, prawnie uzasadnione interesy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub które są mi niezbędne do ewentualnego, dochodzenia lub obrony roszczeń.

GROMADZENIE DANYCH

Twoje dane w większości przypadku przekazujesz mi samodzielnie:

 • poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, 
 • poprzez zamieszczenie opinii na Stronie,
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej czy formularz kontaktu,
 • poprzez korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych na mojej Stronie.

Część informacji na Twój temat, może być również gromadzona przez narzędzia, z których korzystam. Ich szczegółowy wykaz znajdziesz dalej.

INFORMACJE, KTÓRE MOGĘ O TOBIE POSIADAĆ

W związku, że przetwarzam Twoje dane osobowe (w określonych celach), mogę posiadać o Tobie następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, NIP, numer rachunku bankowego, szczegóły złożonych zamówień, dane związane z dodawaniem opinii i komentarzy, informacje widoczne w Twoim mediach społecznościowych, informacje zawarte w korespondencji, oraz inne informacje dotyczące Twojego zachowania na stronie – gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych.

W JAKIM CELU ORAZ PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, które przekazujesz mi w ramach funkcjonowania Strony przetwarzam w określonych celach, zgodnie z RODO. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przeze mnie tak długo, jak to będzie uzasadnione w ramach danego celu. Musisz wiedzieć, że zakończenie przetwarzania danych osobowych w w ramach jednego celu nie musi oznaczać całkowitego zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ mogą być one dalej przetwarzane w ramach innego celu. Dokładne informacje na ten temat znajdziesz poniżej. 

 1. KONTAKT I OBSŁUGA KORESPONDENCJI.W ramach prowadzonej przez ze mnie Strony udostępniam Ci następujące formy kontaktu ze mną: za pomocą adresu e-mail, za pomocą formularza kontaktu dostępnego na Stronie, poprzez wysłanie wiadomości za pomocą okienka czatu czy poprzez komunikatory udostępnione w mediach społecznościowych. Kontaktując się ze mną przekazujesz mi swój e-mail, dane zawarte w wiadomości, imię i nazwisko oraz wizerunek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by otrzymać odpowiedź. Twoje dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja dorozumiana zgoda, wynikająca z zainicjowania przez Ciebie kontaktu ze mną (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO). Dane przetwarzane w korespondencji przetwarzane będą przez czas trwania kontaktu z Tobą, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej korespondencji. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. W każdej chwili możesz żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim prawnym interesem.
 2. ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE.Zakładając Konto w Sklepie podajesz mi swoje dane, niezbędne do jego założenia (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz złożenia zamówienia.
  Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mogą być także wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych.
 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.Składając zamówienie w Sklepie podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z realizacją zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia – wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Twoje dane przetwarzana będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. Jeśli podajesz dane do w celu realizacji zamówienia, musisz wiedzieć że nie nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 4. OBSŁUGA REKLAMACJI LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY.Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.  Dane, które przekazujesz mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 
 5. REALIZACJA CIĄŻĄCYCH NA MNIE OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH I KSIĘGOWYCH.Realizacja zawarte z Tobą umowy nakłada na mnie szereg obowiązków podatkowych i księgowych, w szczególności: wystawienie faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenie księgowości, rozliczenie podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe itd. Podanie przez Ciebie danych podczas zawierania ze mną Umowy jest konieczne do realizacji tych obowiązków, np. Wystawienia faktury. Dane związane w wykonywanie obowiązków podatkowy i księgowych będą przechowywane, po zakończeniu umowy, przez czas określony w przepisach – 5 lat od zakończenia roku podatkowego (art.6 ust. 1 lit c RODO).
 6. OBRONA, USTALENIE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ.Korzystanie ze Strony jak i zawarcie ze mną Umowy, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po mojej lub Twojej stronie. Jestem uprawniona to przetwarzania wszystkich danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania tych danych, jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności. 
 7. WYSYŁKI NEWSLETTERA. Chcąc zapisać się do newsletter, musisz przekazać mi co najmniej swój adres e-mail oraz imię. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. Dane te wykorzystuje są w celu wysyłki newslettera oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda, wyrażona podczas zapisu (art. 6 ust. 1 lit a, b, f RODO). Musisz wiedzieć, że system mailingowy, z którego korzystam zapisuje również Twój numer IP, z którego korzystasz zapisując się do newslettera. Śledzi on Twoje działania podejmowane z związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. Dzięki temu posiadam informacje, które wiadomości otworzyłeś oraz w który link kliknąłeś. Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, kliknąć w odpowiednie okienko w wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub wysyłając do mnie wiadomość na wskazany wcześniej adres e-mail.
  Rezygnacja z newslettera nie prowadzi do usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem.
 8. OBSŁUGA KOMENTARZY I OPINII.Chcąc umieścić komentarz/opinie na Stronie musisz podać swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do publikacji komentarza/opinii. Dane, które przekazujesz podczas dodawania komentarza/opinii, wykorzystywane są w celu jego opublikowania. Bedą one dostępne dla wszystkich użytkowników Strony. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja dorozumiana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. i f RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza. Usunięty komentarz/opinia wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komentarzem. 
 9. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH.Jako, że jest administratorem Twoich, mam szereg obowiązków związanych z ich ochroną. Mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne to wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO). Dane związane z ochrona Twoich danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty ich przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 10. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Przechowywane są na urządzeniu, w którego wchodzisz na stronę internetową. Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania Strony. Podstawą wykorzystywania cookies na stronie, jest Twoja zgoda udzieloną jeszcze przez załadowaniem strony internetowej, poprzez zaznaczenie stosownego checkbox (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane związane z wykorzystaniem plików cookies będą przetwarzane do czasu ich przydatności. Możesz również wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.
 11. ANALIZA DANYCH ORAZ PROWADZENIE STATYSTYK. Korzystam z zewnętrznych narzędzi, które pozwalają mi na prowadzenie analizy oraz statystyk dotyczących ruchu na mojej Stronie. Uzyskane w ten sposób dane są w pełni anonimowe i nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Podstawą przetwarzania przeze ze mnie tych danych, jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 12. OBSŁUGA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.Na moje stronie znajdziesz linki do moich profili społecznościowych. Jeśli obserwuje moje profile lub wchodzisz w jakąkolwiek interakcje z treściami publikowanymi przez ze mnie, poprze dodanie komentarza, wysłanie wiadomości do mnie, pamiętaj ze widzę Twoje dane osobowe, które są publiczne (imię i nazwisko, twój wizerunek, zdjęcia, treść komentarzy, treść opinii). Są one również dostępna dla pozostałych osób wchodzących na mój profil. Przetwarzam Twoje dane w obrębie danego serwisu społecznościowego, w celu jego obsługi oraz w celu analizy statystyk, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mogę także przetwarzać twoje dane osobie w celu kontaktu z Tobą, co zostało wskazane w pkt. 1. Wiadomości wysyłane przez ciebie, są archiwizowane w ramach narzędzi dostępnych w serwisie. Masz do nich wgląd ze swojego konta oraz możesz je usunąć. Pamiętaj, że korzystanie z serwisów społecznościowych podlega regulaminowi i polityce prywatności administratorów tych serwisów, nie mam więc wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych.  Poniżej możesz zapoznać się z dokumentami z serwisów, z których korzystam. 

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. RODO przyznaje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo do dostępu do danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia do innego administratora – w określonych warunkach możesz żądać przeniesienia Twoich danych bezpośrednio wskazanemu administratorowi,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz że przetwarzam twoje dane niezgodnie z prawem) w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych.

a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 1. Zawsze możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres: wiktor@motoelblag.pl. Jednocześnie muszę Cię poinformować, że nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Ci zawsze i w każdym przypadku. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Dokładam należytej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne. Stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodne z właściwymi przepisami prawa, w szczególności a swojej Stronie stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Jeśli korzystam z zewnętrznych dostawców, dobieram ich świadomie, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo Twoich danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych funkcjonowaniem Strony oraz sprzedażą Produktów. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z Państw Trzecich, którzy nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Podmioty, którym zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Twoje dane są przetwarzane przez:

Hostinger International Ltd., adres: 61 Lordou Vyronos Lumiel Building, 4th floor 6023 Larnaca Cyprus  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej, a także obsługi formularza kontaktowego;

 1. Podmioty zlokalizowane poza Unią Europejską:

Google Analytics by Google LLC – w celu analizowania statystyk Strony;

Meta Pixel – w celu zarządzania oraz optymalizacji reklamy na Facebooku;

YouTube by Google LLC – dostarczania materiałów audiowizualnych;

Facebook Ads – tworzenie reklam na Facebooku;

Bussiness Manager w Facebook i Instagram – w celu zarządzania Facebookiem i Instagramem;

Google Search – w celu monitorowania pozycji Strony w wynikach wyszukiwania Google. 

 1. Jak już zostało wspomniane wcześniej na mojej stronie znajdziesz również linki do moich profili społecznościowych. Jeśli z nich korzystasz, musisz wiedzieć, że dostawca serwisu jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu, czyli ze mną. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów znajdziesz tutaj:
 1. Jeśli zajdzie taka potrzeba Twoje dane mogą zostać przekazane również do innych podmiotów np. Urzędu Skarbowego (co wynika z realizacji obowiązku podatkowo-księgowych).

PLIKI COOKIES I TECHNOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Moja Strona, jak większość witryn internetowych korzysta z plików cookies lub innych posobnych technologii. 
 2. Pliki cookies:
 • są to niewielkie pliki tekstowe, 
 • zawierają informacje o Twojej aktywności na stronie Serwisu,
 • przechowywane są w pamięci urządzenia, w którego wchodzisz na Stronę,
 • umożliwiają Ci korzystanie z wszystkich funkcji Strony.
 1. W celu stosowania innych plików cookies niż niezbędne muszę uzyskać Twoją zgodę. Podczas pierwszej wizyt na Stronie wyświetli Ci się informacja na temat stosowania plików cookies. Poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku możesz:
 • wyrazić zgodę na gromadzenie wszystkich plików cookies,
 • nie wyrazić zgody na gromadzenie plików cookies (poza niezbędnymi),
 • zaakceptować i spersonalizować tylko wybrane cookies np. marketingowe.

Przy kolejnej wizycie na Stronie, nie będzie się ona wyświetlała, gdyż niezbędne pliki cookies zapiszą Twoje preferencje. 

 1. Niezbędne pliki są to pliki, które są wymagane to prawidłowego funkcjonowania Strony i nie można ich wyłączyć. Służą np. do utrzymania zawartości koszyka Klienta. Korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

Musisz wiedzieć, że ich wyłączenie lub ograniczenie, może powodować trudności w korzystaniu ze Strony (np. strona może pracować wolniej).

 1. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
 • cookies sesyjne, które są plikami tymczasowymi. Przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • cookies stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 1. Pliki cookie oraz inne technologie śledzące pozwalają mi na dostęp do tzw. „Informacji Anonimowych”. Są to informacje m.in. na temat:
 • twojej aktywności na stronie, 
 • czasu spędzonego na stronie, 
 • kliknięć w poszczególne linki, 
 • twojej płci,
 • przedziału wiekowego, do którego należysz,
 • twojej przybliżone lokalizacji, itd.

Informacje te maja charakter anonimowy i w mojej ocenie nie mają charakteru danych osobowych. Z ostrożności jednak, informuje Cię o tym. W związku z tym, że zebranych w ten sposób danych nie jest w stanie przypisać do konkretnego użytkownika, nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do tych informacji. Dane te mają jedynie charakter zbioru statystyk.

 1. Cookies mogą pochodzić od dostawców zewnętrznych. Mogą one służyć personalizacji treści, pomiarowi reklam i treści czy zbierania informacji na temat ich odbiorców.
 2. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swoje przeglądarki lub skorzystać z trybu incognito. Włączenie tego trybu powoduje, że informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach i pobranych plikach nie będą zapisywane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w tym trybie, są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien przeglądarki. 
 3. Na Stronie wykorzystuje następujące technologie śledzące:

Google Analytics – w celu analizowania statystyk Serwisu, 

Meta Pixel – w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,

Google Search – w celu monitorowania pozycji Serwisu w wynikach wyszukiwania Google.

LOGI SERWERA

Korzystając ze Strony przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą wprowadzane, jeśli będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony. Wszelkie zmiany będą komunikowane Klientom niezwłocznie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Archiwalne wersje Polityki Prywatności znajdują się poniżej.

NA ZAKOŃCZENIE

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odezwij się do Nas, postaramy się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.